Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?

Na zakończenie nauczania w szkołach podstawowych organizowany jest egzamin. Wielu uczniów zadaje sobie pytanie – czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Aby zwiększyć swoje szanse, warto przygotować się do ocenianych zagadnień. Poznaj:

 1. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?
 2. Jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty?
 3. Czego możesz się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty?

Pamiętaj, że wynik egzaminu ósmoklasisty zależy w ogromnym stopniu od Twojego przygotowania i zapanowania nad stresem.

Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?

Można powiedzieć, że egzamin ósmoklasisty jest dopasowany do programu nauczania w szkole podstawowej. Obejmuje kompletną wiedzę, którą uczniowie przyswoili na przestrzeni lat. Sam fakt, że nauczanie trwało 8 lat, może niektóre osoby stresować w związek z jego ogromem. Nie trzeba się nadmiernie stresować. Żeby poradzić sobie z egzaminem ósmoklasisty, warto systematycznie podchodzić do nauki i rzetelnie powtarzać materiał. Z drugiej strony, aby nie zdać egzaminu ósmoklasisty, naprawdę trzeba się postarać. Rzecz w tym, że liczy się nie tylko kwestia pozytywnego zakończenia, ale również ostateczny wynik punktowy. Dlatego ten najważniejszy egzamin dla uczniów podstawówek powinien być poprzedzony rzetelnym przygotowaniem.

Jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty?

Aby poradzić sobie z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (lub innego wybranego), należy wcześniej systematycznie pracować. Zagadnienia na egzaminie ósmoklasisty nie wykraczają poza program szkoły podstawowej. Dlatego trudny egzamin ósmoklasisty jest zwłaszcza dla tych uczniów, którzy zaczynają o nim myśleć tuż przed terminem.

Aby dobrze wypaść na egzaminie ósmoklasisty, warto wcześniej powziąć kilka kroków:

 • Ustal swój plan nauki i harmonogram przygotowania.
 • Poznaj wymagania na egzamin ósmoklasisty.
 • Regularnie przeglądaj materiał.
 • Rozwiązuj zadania egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
 • Skorzystaj z profesjonalnej pomocy np. szkoły symposio.pl.
 • Daj sobie czas na ochłonięcie po sporej dawce nauki.
 • Nie stresuj się nadmiernie i unikaj tworzenia czarnych scenariuszy.

Jeśli zastosujesz się do ww. porad egzamin ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego będzie formalnością!

Czego możesz się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty?

Jeśli chodzi o terminy ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, harmonogram wygląda następująco:

 • 14 maja (wtorek) – język polski;
 • 15 maja (środa) – matematyka;
 • 16 maja (czwartek) – język obcy nowożytny (np. język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, czy język rosyjski).

Może się zdarzyć, że uczeń nie pojawi się w wyznaczonym terminie. Wtedy może skorzystać z dodatkowego. Organizowany on jest w następujący sposób:

 • 10 czerwca (poniedziałek) – język polski;
 • 11 czerwca (wtorek) – matematyka;
 • 12 czerwca (środa) – język obcy nowożytny.

Jeśli weźmiemy pod uwagę czas trwania, egzamin ósmoklasisty wygląda następująco:

 • Egzamin z języka polskiego 120 minut.
 • Egzamin z matematyki 100 minut.
 • Egzamin z języka obcego 90 minut.

A jakich zagadnień może spodziewać się uczeń w czasie zdawania egzaminu? Z każdego przedmiotu Centralna Komisja Egzaminacyjna wybiera kilka najważniejszych elementów. Jeżeli chodzi o polski, są to np.:

 • czytanie ze zrozumieniem;
 • analiza i interpretacja tekstów;
 • znajomość środków stylistycznych i językowych;
 • tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Test ósmoklasisty z matematyki zwykle obejmuje:

 • działania na liczbach;
 • wyrażenia algebraiczne i równania;
 • geometrię;
 • obliczenia praktyczne w zadaniach złożonych.

Dla niektórych najtrudniejsze zadania mogą być z języka obcego. Uczeń może oczekiwać:

 • rozumienia tekstów pisanych i słuchanych;
 • znajomości słownictwa;
 • tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Gdy weźmiesz pod uwagę wszystkie te zagadnienia i przygotujesz się do nich jak najlepiej, drzwi do wymarzonej szkoły średniej będą stały przed Tobą otworem!

Materiał partnera