Czy trudno dostać się do klasy dwujęzycznej?

Dostęp do edukacji dwujęzycznej w Polsce staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza w większych miastach. Trzeba jednak mieć świadomość, że tego typu placówki są placówkami niepublicznymi, a jednym z filarów ich sukcesu są małe klasy. Oznacza to ograniczoną dostępność – nabory bardzo często odbywają się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego też warto zachować czujność i pospieszyć się ze złożeniem deklaracji. Ale naprawdę jest trudno dostać się do takiej klasy? Odpowiadamy!

Sprawdź kryteria przyjęcia

Aby dostać się do klasy dwujęzycznej, uczniowie muszą często przejść przez proces rekrutacyjny, który może obejmować testy z języka obcego, rozmowy kwalifikacyjne czy nawet testy z wiedzy ogólnej. Wiele zależy od konkretnej szkoły i jej wymagań. Niektóre placówki mogą przyjmować uczniów wyłącznie na podstawie ich osiągnięć w nauce, inne mogą skupiać się na predyspozycjach językowych. Na pewno wiążące są terminy – bywa, że pierwszeństwo mają ci, którzy najwcześniej złożyli wniosek. Przykładowy zapis z regulaminu brzmi: Nabór Uczniów odbywa się: wg kolejności składania „Wniosku” o przyjęcie do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Butterfly School (liczy się data złożenia wniosku) oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w terminie 3 dni od daty złożenia „Wniosku”. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Popularność klasy dwujęzycznej

Popularność klas dwujęzycznych rośnie, co sprawia, że konkurencja w niektórych szkołach może być duża. W wielu miastach istnieje ograniczona liczba miejsc w takich klasach, co może skutkować większą rywalizacją między kandydatami.

Poziom językowy – nie każda szkoła to sprawdza

Nie każda szkoła wymaga od kandydatów zaawansowanego poziomu znajomości języka obcego. W wielu przypadkach klasy dwujęzyczne są dostępne także dla uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z danym językiem. Jednak posiadanie pewnych podstaw może być atutem w procesie rekrutacyjnym.

Motywacja, aby dostać się do klasy dwujęzycznej

Ważne jest, aby uczniowie byli zmotywowani do nauki w klasie dwujęzycznej. To nie tylko kwestia zdobycia miejsca, ale także późniejszej adaptacji i sukcesu w nauce. Szkoły często szukają uczniów, którzy wykazują entuzjazm i zrozumienie dla wyzwań, jakie niesie ze sobą nauka w dwóch językach.

Wybierz szkołę i sprawdź jej wymogi

Każda szkoła ma własne kryteria przyjęć. Warto dokładnie zapoznać się z nimi, zanim podjęte zostaną kroki w kierunku zapisania dziecka do klasy dwujęzycznej. Niektóre placówki mogą np. przywiązywać większą wagę do rekomendacji nauczycieli, wyników w nauce czy innych osiągnięć ucznia.

Bywa też, że pierwszeństwo mają dzieci, które:

  • już uczyły się w danej placówce (np. w oddziale przedszkolnym lub w zerówce),

  • mają starsze rodzeństwo w wyższych klasach w tej samej szkole.

Czy trudno dostać się do klasy dwujęzycznej? Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnego miasta, liczby szkół i klas dwujęzycznych, które w nim funkcjonują. Trzeba pilnować terminów i być gotowym do złożenia aplikacji tuż po tym, jak nabór ruszy.